კომპანიები

პროექტის ავტორი

პროექტის პარტნიორი

კომპიუტერები უფროსკლასელებს

საგანმანათლებლო პარტნიორები

ინტერნეტ პარტნიორები

პროექტის მეგობრები

მედია მხარდაჭერა

შეიტყვე რომელი კომპანიები გვიჭერენ მხარს

კერძო დონორები