მოსწავლეების
განათლება

ბენეფიციარებთან ჩვენი ურთიერთობა ლეპტოპის გადაცემითა და ინტერნეტის ჩართვით არ მთავრდება! ჩვენი გუნდი თავდაუზოგავად შრომობს იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ ინტერნეტის გამოყენება განათლების მისაღებად.

  • ჩართულ ბენეფიციარებს ვაძლევთ უფასო წვდომას ჩვენი პარტნიორების ფასიან რესურსებზე ქართულ ენაზე. მაგ., ნებულა (მომზადება გამოცდებისთვის), Lingwing (უცხო ენები), ლუპი (სკოლის საგნები), საბა (ელექტრონული ბიბლიოთეკა). ჩვენი მენტორობის პროგრამის წყალობით ბენეფიციარები ყოველწიურად სრულიად უფასოდ იღებენ 350 ლარის ღირებულების რესურსებს.
  • ბენეფიციარებისთვის (და საქართველოში მაცხოვრებელი ნებისმიერი ადამიანისთვის) „ჩართეს“ დამფუძნებელი ორგანიზაცია Educare Georgia აქართულებს მსოფლიოს წამყვან ონლაინ პლატფორმებს, როგორიცაა ხანის აკადემია (Khan Academy) - გაქართულებულია მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია და პროგრამირება - და Code.org (პროგრამირება). 
  • რიგ დასახლებებში ბენეფიციარებს ვუტარებთ ტრენინგებს მედიაწიგნიერებაში, ფინანსურ განათლებასა და ონლაინ განათლებაში. იხილეთ მეტი.
  • მოსწავლეებისთვის გადაცემულ ლეპტოპებზე დაყენებულია ბრაუზერის გაფართოება, რომელსაც ყოველი ახალი ფანჯრის გახსნისას ეკრანზე გამოაქვს ჩვენ მიერ შერჩეული ქართულენოვანი საგანმანათლებლო რესურსების სია.
  • თითოეულ ბენეფიციართან მუდმივად გვაქვს კონტაქტი, ვუგზავნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსებს, ვპასუხობთ შეკითხვებზე, ვაძლევთ რჩევებს და ვეხმარებით განათლების მიღებასა და თვითგანვითარებაში.

მოსწავლეებზე ინტერნეტისა და ლეპტოპის გავლენის გამოსააშკარავებლად ჩვენი გუნდი მუდმივად ატარებს თვისობრივ და რაოდენობრივ კვლევებს აკადემიური სტანდარტებისა და არსებული ლიტერატურის მიხედვით. ვატარებთ როგორც სიღრმისეულ ინტერვიუებს, ისე ვადგენთ კითხვარებს ისეთ საერთაშორისოდ აღიარებულ ინდექსებზე დაყრდნობით, როგორიცაა Self-efficacy in Technology and Science (SETS), The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, Academic Self-Perception (McCoach, 2002) და ა.შ. ჩვენ ასევე სკოლების დახმარებით ვიკვლევთ ცვლილებებს მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაში.

მოსწავლეების თითქმის ნახევარი ონლაინ სწავლობს უცხო ენას, ნახევარზე მეტი კი რაიმე ონლაინ კურსს ეუფლება. ჩვენი პირველადი კვლევის მიხედვით, მოსწავლეების 80% უფრო მეტ დროს უთმობს თვითგანათლებას. 84% ამბობს, რომ ონლაინ საგანმანათლებლო მასალა ხშირად ეხმარება სასკოლო მასალის უკეთ გააზრებაში.