როგორ იხარჯება
თანხა

როცა რეგისტრირდებით „ჩართეს“ დონორად, თქვენ ირჩევთ, თქვენი შემოწირულობის რა ნაწილი დაეთმოს მოსწავლეს (ინტერნეტისა და კომპიუტერის ხარჯები; მოსწავლის იდენტიფიკაციის, ინტერნეტის ინსტალაციის, ლეპტოპების დარიგების, საგანმანათლებლო ტრენინგების ხარჯები) და ადმინისტრაციულ ხარჯებს (პროექტის კოორდინატორის, ბუღალტრისა და სოციალური მედიის მენეჯერის ანაზღაურება, პლატფორმის განვითარებისა და ონლაინ რეკლამის ხარჯები). პლატფორმიდან შემოსული თანხით გაწეული თითოეული ხარჯი ასახულია გამჭვირვალობის ანგარიშში.

ინტერნეტი
საქართველოში საბაზისო ინტერნეტპაკეტის ფასია 20-25 ლარი. ჩვენ თითოეულ ბენეფიციარს ინტერნეტის ყოველთვიური საფასურის დასაფარად ვურიცხავთ 20 ლარს, ხოლო დარჩენილ თანხას (0-5 ლარს) ბენეფიციარები ფარავენ თავად. ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, ინტერნეტი გაყვანილი არ არის. ასეთ დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეებს გადავცემთ 3G ინტერნეტის USB მოდემებს.

ლეპტოპი
ლეპტოპის შერჩევისას უპირატესობას ვანიჭებთ Google Chromebook-ს:
   • ის გამოირჩევა დაბალი ფასით და, შესაბამისად, შეგვიძლია, ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე;
   • მისი ოპერაციული სისტემა, Google-ის Chrome OS, მუშაობს სწრაფად და გამართულად და დაცულია ვირუსებისგან;
   • ის ოპტიმიზებულია სწავლისთვის — მაგალითად, მარტივად უკავშირდება ინტერნეტს, აქვს წვდომა საგანმანათლებლო რესურსებსა და აპლიკაციებზე და არ შეიცავს ზედმეტ, ყურადღების გამფანტავ ფუნქციებს.

ადმინისტრაციული ხარჯები
პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა ადმინისტრაციული ხარჯები - ბენეფიციარების შერჩევა, სკოლებთან მუშაობა, დოკუმენტაციის შეგროვება, ადგილზე, ოჯახებში მისვლა და შეფასება, მოსწავლეებისთვის მუდმივი ონლაინ მენტორობის გაწევა, პროექტის ვებ პლატფორმის განვითრება, საგამნამათლებლო მიმართულებისა და ტრენინგების განვითარება და მართვა. ჩვენი პროექტის თითეული ადმინისტრაციული ხარჯი დეტალურადაა აღწერილი პროექტის გამჭვირვალობის ანგარიშში, რომელსაც ყველა დონორი და ნებისმიერი მსურველი ელფოსტის მეშვეობით ყოველთვიურ ანგარიშთან ერთად მიიღებს. გამოიწერეთ ჩვენი ყოველთვიური ანგარიში და გაეცანით ჩვენს აქტივობებს, მოსწავლეების საუკეთესო ფოტოებსა და წარმატების ისტორიებს, ინტერვიუებს და სხვა.

გამჭვირვალობის ანგარიშთან ან ჩვენს ხარჯებთან დაკავშირებით შეკითხვები მოგვწერეთ საიტზე ან ელფოსტაზე [email protected] და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ.