რატომ?

ინტერნეტმა შეცვალა მსოფლიო გეოგრაფია. ადამიანი, რომელსაც ხელმოკლეობის გამო არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან, ცხოვრობს არა მხოლოდ სიღარიბეში, არამედ სხვა გეოგრაფიაში, შენელებულ, შეზღუდულ გარემოში. ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევის სურვილი და იმედი სრულიად დაქვეითებული აქვს. 

ინტერნეტი არის მსოფლიო ცოდნის უმთავრესი (და ხშირად ერთადერთი) წყარო და კომუნიკაციის, თვითგანვითარებისა და თვითგამოხატვის უმნიშვნელოვანესი საშუალება. ინტერნეტით ვსწავლობთ უცხო ენებს, ვემზადებით გამოცდებისთვის, ვუყურებთ ფილმებს, ვაზიარებთ საკუთარ შემოქმედებასა და აზრებს, თვალს ვადევნებთ მსოფლიო სიახლეებს, ვიგებთ ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ, ვყიდულობთ და ვყიდით, ვეძებთ სამსახურს, ვუსმენთ მუსიკას, ვიჩენთ მეგობრებსა და პარტნიორებს, ვმუშაობთ და ვსწავლობთ დისტანციურად…

ინტერნეტის მიწოდებით ბავშვს უჩნდება არა მხოლოდ ინფორმაციის წყარო განთლების მისაღებად, არამედ ეცვლება წარმოდგენა სამყაროს შესახებ, ეზრდება შესაძლებლობათა ველი. მას უჩნდება სურვილი, ისწავლოს, გამოვიდეს მძიმე, დამთრგუნველი გარემოს მიერ დადგენილი ჩარჩოებიდან.

საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, ინტერნეტის გამოყენებასთან ერთად იზრდება მოსწავლის აკადემიური მოსწრება, ვითარდება კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, იზრდება სოციალური კაპიტალი, დასაქმებისა და შემოსავლიანობის შანსები. ინტერნეტის გავრცელებასთან ერთად ვითარდება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, მოსახლეობის პროდუქტიულობა, საზოგადოებრივი წესრიგი, თანასწორობა და მთლიანობა.

პროექტის დეტალების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ: ხშირად დასმული კითხვები.