მოსწავლეები

ელოდება
ჯეირანი (19)

ჯეირანის საყვარელი საგანი სკოლაში გეოგრაფიაა, თავისუფალ დროს კი ძირითადად ვარჯიშითაა დაკავებული. სურს ჯარისჯაცი გამოვიდეს და ემსახუროს ქვეყანას. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი მეტი ინფორმაციის მისაღებად“.

ელოდება
გიორგი (17)

გიორგის საყვარელი საგნები სკოლაში ქართული და მათემატიკაა. მომავალში სურს აიტი სპეციალისტი გამოვიდეს. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი ინგლისურის ონლაინ კურსების გავლისათვის“. თავისუფალ დროს უყვარს წიგნების კითხვა.

ელოდება
მარიკა (16)

მარიკას საყვარელი საგანი სკოლაში მათემატიკაა. მომავალში გადაწყვეტილი აქვს, რომ პოლიციელი გამოვიდეს. თავისუფალ დროს უყვარს ქსოვა.

ელოდება
მარიამი (17)

მარიამის საყვარელი საგანი სკოლაში ბიოლოგიაა. მომავალში სურს სტომატოლოგი გამოვიდეს. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი ჩემთვის საინტერესო ინფორმაციის მოსაძიებლად“. თავისუფალ დროს დაკავებულია კითხვით.

ელოდება
ზაქრო (16)

ზაქროს საყვარელი საგანი სკოლაში ისტორიაა. ჯერ არ აქვს მოფიქრებული მომავალში სწავლას რა მიმართულებით გააგრძელებს. თავისუფალ დროს უყვარს წიგნების კითხვა.

ელოდება
ელიკო (16)

ელიკოს საყვარელი საგანი სკოლაში ინგლისური ენაა. ჯერ არ აქვს მოფიქრებული სწავლას რა მიმართულებით გააგრძელებს, თუმცა თავისუფალ დროს ძირითადად დაკავებულია ხატვით.

ელოდება
ანა-მარია (15)

ანა-მარიას საყვარელი საგანი სკოლაში ქართული ენა და ლიტერატურაა. ჯერ არ აქვს მოფიქრებული სწავლას რომელ უნივერსიტეტში გააგრძელებს, თუმცა სურს, ჟურნალისტი გამოვიდეს. თავისუფალ დროს ძირითადად წიგნებს კითხულობს.

ელოდება
მარი (15)

მარის საყვარელი საგნები სკოლაში ქართული და ისტორიაა. მომავალში სურს, რომ ექიმი ან მხატვარი გამოვიდეს. „ ინტერნეტის საშუალებით მოვიძიებ ინფორმაციებს სასკოლო დავალებებისთვის“. თავისუფალ დროს უყვარს ხატვა.

ელოდება
გოჩა (18)

გოჩას საყვარელი საგანი სკოლაში ქიმიაა. მომავალში არ აქვს მოფიქრებული რა პროფესიას აირჩევს, თუმცა დაინტერესებულია სოფლის მეურნეობით. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი მეტი ინფორმაციის მოსაძიებლად“.

ელოდება
კახაბერი (16)

კახაბერის საყვარელი საგნები სკოლაში ქიმია და ფიზიკაა. მომავალში სურს, რომ მეზღვაური გამოვიდეს. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი უკეთ სასწავლად“. დაინტერესებულია ასევე სოფლის მეურნეობით.

ელოდება
ემზარი (16)

ემზარი გეგმავს, რომ სწავლა სამედიცინო უნივერსიტეტში გააგრძელოს და ექიმი გამოვიდეს. „ინტერნეტს გამოვიყენებდი ცოდნის გასაღრმავებლად“. თავისუფალ დროს დაკავებული ვარ სპორტით.

ელოდება
ანასტასია (16)

ანასტასიას საყვარელი საგნები სკოლაში ინგლისური ენა და გეოგრაფიაა. ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი სწავლას სად გააგრძელებს, თუმცა სურს გეოგრაფიის მასწავლებელი გამოვიდეს. „ინტერნეტი გამომადგება ჩემთვის საინტერესო დამატებითი ინფორმაციის მოძიებასა და ცოდნის გაღრმავებაში“. თავისუფალ დროს უყვარს ბუნების პეიზაჟების ხატვა.

1 2 3 4 5