როგორ იხარჯება
თანხა

ინტერნეტი
საქართველოში საბაზისო ინტერნეტპაკეტის ფასია 20-25 ლარი. ჩვენ თითოეულ ბენეფიციარს ინტერნეტის ყოველთვიური საფასურის დასაფარად ვურიცხავთ 20 ლარს, ხოლო დარჩენილ თანხას (0-5 ლარს) ბენეფიციარები ფარავენ თავად. ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, ინტერნეტი გაყვანილი არ არის. ასეთ დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეებს გადავცემთ 3G ინტერნეტის USB მოდემებს.

ლეპტოპი
ლეპტოპის შერჩევისას უპირატესობას ვანიჭებთ Google Chromebook-ს:
   • ის გამოირჩევა დაბალი ფასით და, შესაბამისად, შეგვიძლია, ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე;
   • მისი ოპერაციული სისტემა, Google-ის Chrome OS, მუშაობს სწრაფად და გამართულად და დაცულია ვირუსებისგან;
   • ის ოპტიმიზებულია სწავლისთვის — მაგალითად, მარტივად უკავშირდება ინტერნეტს, აქვს წვდომა საგანმანათლებლო რესურსებსა და აპლიკაციებზე და არ შეიცავს ზედმეტ, ყურადღების გამფანტავ ფუნქციებს.

ადმინისტრაციული ხარჯები
პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა ადმინისტრაციული ხარჯები - ბენეფიციარების შერჩევა, სკოლებთნ მუშაობა, დოკუმენტაციის შეგროვება, ადგილზე, ოჯახებში მისვლა და შეფასება, მოსწავლეებისთვის მუდმივი ონლაინ მენტორობის გაწევა, პროექტის ვებ პლატფორმის განვითრება, საგამნამათლებლო მიმართულებისა და ტრენინგების განვითარება და მართვა.